תקנון האתר

תקנון האתר

 

 

1. כללי:

1.1.כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה..

1.2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

1.3. בעל האתר הוא פורת יעקב האזמל 4 נס ציונה 74047.

2. המוצרים המוצגים באתר:

כלי עבודה פניאומאטיים המיוצרים בטייוון שנבחרו  ונבחנו באופן פרטני  במשך תקופה ארוכה ונמצאו טובים ברמתם לכלים ברמת איכות אירופאית ואמריקאית.

כל הכלים נמסרים ללקוח אחרי שעברו 100% ביקורת פונקציונאלית !!!

 

 

3. משלוח ואספקת המוצרים:

3.1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

3.2. זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו עד חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג..

3.4. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתו של המוכר המציע.

3.5. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי המוכרים ועל פי שיקול דעתם. למוכרים שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותם להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך במקום ניהול עסקיו של המוכר.

3.6המוכרים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

3.7. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים . דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

דמי המשלוח 40 ש"ח

 

4. תשלום

4.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

 

4.2. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

5. סודיות ופרטיות

5.1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.פרטים אלו יישמרו במאגר המידע.

6. אחריות

   חברת פורת יעקב תהיה אחראית לכל המוצרים אותה היא משווקת.

  האחריות היא גורפת לחצי שנה לכל המוצרים.  מגבלות האחריות תהיה כתוצאה משימוש לא תקין במכשירים.

 שימוש לא תקין לכלי אויר יהיה שימוש בלחץ מעל 6 אטמוספרות, אי שימון סדיר של הכלים

וכמו כן אי שימוש במפריד מים.